Zaloguj   

 

INFORMATOR o ofercie edukacyjnej do publicznych szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim.

   

Aby sprawdzić wolne miejsca kliknij Tutaj
Zadanie dla dyrektora w przypadku posiadania wolnych miejsc w szkole
 
Wpisz numer RSPO i naciśnij ENTER: